Perussuomalaiset: Sitoudumme suomalaisen hyvinvoinnin, työn ja kilpailun parantamiseen

17.09.2013

Eduskunta aloitti tänään valtion vuoden 2014 talousarvioesityksen lähetekeskustelun. Tässä Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro, jonka piti kansanedustaja Jari Lindström.

- - -

Perussuomalaiset: Sitoudumme suomalaisen hyvinvoinnin, työn ja kilpailun parantamiseen

Perussuomalaisia on syytetty koko vaalikauden ajan siitä, että emme esitä vaihtoehtoja vaan vain kritisoimme. Tämä ei pidä paikkaansa. Olemme esittäneet vaalikauden jokaiseen budjettiin vaihtoehtobudjetin ja jokaiseen valtiontalouden kehyksiin perusteelliset vastalauseet. Nämä kuitenkin sivuutetaan, sillä ne eivät sovi siihen tarinaan, jota poliittiset kilpailijamme haluavat meistä kerrottavan. Toivottavasti tähän ei taas tänään täällä salissa sorruta, vaan pysytään tosiasioissa.

Haluamme rakentavassa hengessä antaa hallitukselle evästystä. Uskomme edelleen, että vain yhdessä tekemällä saamme Suomen taas nousuun.

Täsmäelvytystä tarvitaan

Katsomme, että taloustilanne vaatii kunnollista täsmäelvytystä. Nyt on syytä aikaistaa pakollisia investointeja tieverkkoon ja julkisten rakennusten homekorjauksiin. Tieverkkomme on annettu rapautua niin pahasti, että asfalttia on alettu pistää rullalle, ja olemme palaamassa takaisin sorateiden romantiikkaan. Homekoulujen korjaukset taas ovat investointeja ihmisten terveyteen. Näiden pakollisten investointien aikaistamisella olisi suhdanteita tasaava vaikutus, ja kaiken lisäksi tämä olisi järkevää julkisen rahan käyttöä, sillä matalasuhdanteessa näiden investointien teko on halvempaa kuin korkeasuhdanteessa. Perussuomalaiset eivät kiihdyttäisi verokilpailua laskemalla yhteisöveroa hallituksen tavoin 20 prosenttiin. Katsomme, että parempi vaihtoehto olisi laskea vero samalle 22 prosentin tasolle kuin Ruotsissa ja Tanskassa sekä antaa vastaavankaltainen veronkevennys myös muille yritysmuodoille kuin osakeyhtiöille. Tästä säästyneillä varoilla tukisimme erityisesti pk-yritysten kasvua ja työllistämismahdollisuuksia nostamalla alv:n alaisen toiminnan alarajaa 20 000 euroon ja toteuttamalla työllistävien pk-yritysten Viron-mallin mukaisen yritysverotuksen. Olisimme myös valmiita alentamaan arvonlisäveroa yhdellä prosenttiyksiköllä. Tämän ratkaisun rahoittaisimme palauttamalla Kela-maksun yksityiselle sektorille. Nämä kaksi yksityiskohtaa ovat toisiinsa sidottu kokonaisuus: yhtä ei ole ilman toista. Hallitusten esitysten vaikutusarvioiden mukaan tällä tavalla keräisimme valtion kassaan noin 100 miljoonaa euroa enemmän tuloja sekä parantaisimme työllisyyttä noin 5 000 hengellä.

Järkeä energiapolitiikkaan

Viime aikoina lähes kaikki tahot ovat olleet huolestuneita Suomen vientisektorin kilpailukyvystä ja aivan aiheellisesti. Olemme menettäneet asemiamme kansainvälisillä markkinoilla, minkä vuoksi vaihtotaseemme on valahtanut miinukselle. Työmarkkinajärjestöjen juuri solmima maltillinen palkkaratkaisu toki auttaa, mutta on muistettava, että energiaintensiivisen vientisektorimme kustannustasoon vaikuttavat suuresti myös energia- ja kuljetuskustannukset. Siksi Perussuomalaisten mielestä energiapolitiikan kokonaisvaltainen järkeistäminen pitää olla tehtävälistan kärjessä. Ja kerrankin kannattaisi kuunnella viestiä EU:sta. EU:n teollisuuskomissaari Antonio Tajanin sanoin: ”Eurooppa tarvitsee uuden energiapolitiikan. Meidän on lopetettava teeskentely, koska emme voi uhrata teollisuuttamme epärealististen ilmastotavoitteiden takia, joita ei ole otettu käyttöön muualla maailmassa.” Kun katsoo kaikkia Kataisen hallituksen kauden budjetteja, ei voi välttyä ajatukselta, että hallitus on tainnut omasta mielestään keksiä julkisen talouden Sammon, josta voi aina tarvittaessa takoa muutaman sata miljoonaa budjettiin. Tarkoitan tässä kuntien valtionosuuksia, joita hallitus on taas leikkaamassa yli 350 miljoonalla eurolla. Me emme tätä voi hyväksyä, sillä sen lisäksi että valtionosuusleikkaus kurittaa ennen kaikkea yhteiskuntamme heikompiosaisia, se on myös tehoton keino julkisen sektorin velkaantumisen kuriin saamiseksi. Ei pidä unohtaa, että julkiseen sektoriin kuuluvat sekä valtio että kunnat. Vaikka valtio velkaantuu hallituksen tempuilla vähemmän, kuntien velkaantuminen vastaavasti kasvaa, joten koko julkisen sektorin tasolla muutos on noin plus miinus nolla. Tämän saman asian totesi muuten muutama viikko sitten myös valtionvarainministeriön entinen valtiosihteeri Raimo Sailas, joten me emme ole ainoa taho, joka on kiinnittänyt tähän huomiota.

Leikattava on, mutta suomalaisten hyvinvointia ajatellen

Kataisen hallituksen tuttu kahden kukkaron politiikka jatkuu tässäkin budjetissa. Kotimaan kukkarossa on tunnetusti matti, mutta ulkomailla ilmeisesti teppo. Käsissänne taitaa olla historiallinen budjetti, sillä onkohan koskaan ennen Suomen valtion budjetissa ollut omaa momenttia toisen maan suoraan vastikkeettomaan tukemiseen? Kehtaako kukaan tässä salissa enää väittää, että me emme lapioisi rahaa kriisimaille? Selvää on, että pelkillä veronkorotuksilla ei velkaantumista katkaista. Joudumme myös leikkaamaan. Aloittaisimme leikkaukset momenteilta, joilla on vähiten merkitystä maamme hyvinvointiin, työllisyyteen ja kilpailukykyyn. Tällöin leikkaukset kannattaa kohdistaa maamme ulkopuolelle suuntautuviin rahavirtoihin kuten edellä jo mainitsemaani Kreikan budjettitukeen sekä yli 1,1 miljardin euroa vuodessa kustantavaan kehitysapuun. Leikattavaa riittää myös tehottomissa yritystuissa. Edellä mainituista kohteista saisi helposti säästettyä yli puolen miljardin euron potin ilman mainittavia vaikutuksia maamme kansalaisten hyvinvointiin.

Hallituksen keinoin ei kestävyysvajetta korjata

Muutama sana hallituksen tuoreesta rakenneuudistusten tavoitepaperista, sillä vaikka asiaa ei varsinaisesti tänään käsitellä, se nousee varmasti taas keskusteluun. Perussuomalaisille osa ehdotuksista, kuten työttömän suojaosa, toki käy, mutta osa, kuten kotihoidontuen leikkaus, ei käy missään tapauksessa. Tiivistäen voi todeta, että hyvä kun sentään yritätte siellä hallituksessa, mutta pelkään pahoin, ettei tällä kovin kummoista parannusta kestävyysvajeeseen saada. Koko paperi lepää käytännössä täysin työmarkkinajärjestöjen eläkepäätöksen sekä kunta- ja sote-uudistusten varassa. Täytyy todella toivoa jonkinasteista ihmettä eläkeratkaisun suunnalta, sillä hallituksen kuntaliitoksiin nojaavista kunta- ja sote-uudistuksista ei säästöä ole tulossa. Kokemukset kuntaliitoksista ovat osoittaneet, että kustannukset pikemminkin nousevat kuin laskevat niiden ansiosta. Perussuomalaisten viiden paketin ohjelmasta hallitus voi vapaasti hakea apua myös rakenteellisiin uudistuksiin. Sieltä löytyy esimerkiksi työeläkemaksujen porrastaminen iän mukaan sekä useampi uudistusehdotus, jolla työkyvyttömyyseläkejärjestelmä saadaan nykyistä joustavammaksi ja oikeudenmukaisemmaksi.

Todellista yhteisöllisyyttä tarvitaan

Perussuomalaiset ovat sitoutuneet suomalaisten hyvinvoinnin, suomalaisen työn ja Suomen kilpailukyvyn parantamiseen. Nyt ei kaivata kokoomuksen ihailemaa kylmää yksilökeskeisyyttä vaan todellista yhteisöllisyyttä: ymmärrystä siitä, että olemme kaikki samassa veneessä. Perussuomalaiset on vastuullinen oppositiopuolue. Me arvostelemme ja kritisoimme, mutta myös kiitämme ja kehumme, jos siihen on aihetta. Hallitus saa jatkossakin täyden tukemme niissä toimissa, jotka edistävät mielestämme Suomen ja suomalaisten hyvinvointia. Perinteitä kunnioittaen katamme varjobudjetillamme oman talouden noutopöydän syksyn kuluessa. Se on koko talouden täyttävä terveellinen ravintoympyrä. Ei aina niin maukasta, mutta takuulla terveellistä. Alkupalat voi ottaa viiden paketin ohjelmasta, joita tarjoilimme keväällä kehyksiin. Sieltä löytyvät keinot siihen, kuinka tuetaan työtä, yrittämistä ja välittämistä. Jotain hallitus on sieltä onneksi jo kopioinutkin, mutta vain mausteeksi.

Lisätietoja: Jari Lindström puh. 050 512 0495

25.09.2013Hallitus on unohtanut lapsen edun
17.09.2013Perussuomalaiset: Sitoudumme suomalaisen hyvinvoinnin, työn ja kilpailun parantamiseen
04.09.2013Timo Soini: Hallitus unohti ihmisen (ryhmäpuheenvuoro)
25.08.2013"Pakkoruotsivaatimus heijastelee vanhaa piika ja renki -asennetta"
23.08.2013Perussuomalaiset: VM:n lisäbudjettiesityksen linjaukset oikeansuuntaisia, mutta riittämättömiä
14.08.2013Hanna Mäntylä vaatii peruspalveluministeriltä toimenpiteitä lastensuojelun tilanteen parantamiseksi
12.08.2013Jussi Niinistö: Pois pakkoruotsi!
07.08.2013Pirkko Ruohonen-Lerner: Toimintakyvytön hallitus on maamme talouden suurin uhkatekijä
26.06.2013Hanna Mäntylä: Perussuomalaisilla on vaihtoehto hallituksen kunta- ja sote linjalle
14.06.2013Perussuomalaisten kunta- ja sote-ohjelmassa on keskipisteessä ihminen

Siirry arkistoon »