Yhteistyötä yli puolue-rajojen

Tiistai 6.2.2018 - Paula Tuominen


Perussuomalaisten, Kookomuksen, Sosiaalidemokraattien, Vasemmistoliiton ja Vihreiden valtuustoryhmät jättivät eilisessä valtuustossa seuraavan sisältöisen aloitteen: 


Siuntion kunta 5.2.2018

VALTUUSTOALOITE  

Siuntion kunnan sivistysstrategian valmistelun käynnistäminen ja sivistyskampuksen suunnitteluun osallistuvan työryhmän perustaminen.

Siuntion kunnan sivistys- ja hyvinvointipalvelujen alustava kehityssuunnitelma on tehty vuosille 2016 – 18. Kunnan sivistystoimen järjestelyt ovat tänä aikavälinä olleet voimakkaassa muutoksen tilassa. Sivistystoimen kehittämisessä olisi nyt oikea aika tehdä yksilöidympi uuteen kuntastrategiaan pohjautuva sivistyksen strategia varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja kulttuuripalvelujen järjestämisestä Siuntion kunnassa. Lähiaikoina lukitaan paljon sivistyspuolen asioita, joiden kanssa on elettävä hamaan tulevaisuuteen.  

Sote -puolen siirtyessä pois kunnan päätäntävallasta, sivistystoimen osuus ja painoarvo kasvaa kuntapäätännässä. 

Yhteisesti tulee tarkkaan pohtia, minkälaisin toimin elinikäistä oppimista, kulttuuria ja liikuntaa kunnassa tuettaisiin parhaiten kunnan imago ja strategia huomioiden. Kuntalaisten kuulluksi tuleminen ja avoin dialogi luottamushenkilöiden ja kunnan henkilöstön välillä merkittävässä muutostilanteessa on erityisen tärkeää. Strategiassa onnistumista tulee myös valtuustotasolla määräajoin tarkastella sisällöstä nousevien arviointivälinein.

Esitämme, että kunnassa järjestetään mahdollisimman pikaisesti seminaari/lähetekeskustelu, jotta valmistelun lähtökohdat ja jatko voidaan kartoittaa.  Seminaarin yhteydessä, olisi jatkoa ajatellen hyvä kuulla arkisen koulutyön taitajien näkökulmia. Lähetekeskustelun pohjalta strategialuonnoksen työstämistä jatkaa kunnanhallituksen nimeämä työryhmä. Työryhmän kokoonpanoon tulisi kuulua edustusta ainakin valtuustoryhmistä, virkamieskunnasta sekä nuorisovaltuustosta.

Lisäksi ehdotamme, että koulutoiminnan uudelleen järjestelyn suunnitteluun osallistuu työryhmä, johon tulee poliittisten päättäjien edustuksen ohella käyttäjistä koostuvaa edustusta, esimerkiksi opettajakunnasta, vanhempainyhdistyksistä sekä nuorisovaltuustosta/oppilasyhdistyksistä, ja että huomioon otetaan myös pienimpien tiloja käyttävien toiveet ja erityistarpeet. Palveluja käyttävien kuntalaisten ja konkreettia opetustyötä tekevien kädenjäljen tulee siis näkyä vahvana jo kampuksen suunnitteluvaiheessa, jotta kokonaisuudesta saadaan mahdollisimman toimiva.


Kiitokset hyvästä yhteistyöstä kaikille valmisteluun osallistuneille, erityisesti Rainer Sarviaholle (KOK) ja Arja Alholle (SDP).


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini