Aloitteet

Valtuustoaloite 8.4.2013/ Kunnan talous

VALTUUSTOALOITE

Siuntion kunnan talous on ajautunut vuoden 2012 aikana pahasti tappiolliseksi. 1,6 miljoonan euron alijäämä/tappio rasittaa pahasti tämän ja tulevien vuosien taloutta.

Siuntion kunnan talouden tervehdyttäminen edellyttää konkreettisia toimenpiteitä, joiden on perustuttava realistiseen lähtötilanteen tunnistamiseen.

Jotta kunnanvaltuusto saa kunnan taloudellisesta tilanteesta mahdollisimman totuuden mukaisen kuvan, esitämme, että kunnanhallitus toimittaa valtuuston seuraavaan kokoukseen kunnan taloudellisesta tilanteesta laskelmat, joissa poistot on otettu täysimääräisenä huomioon vuoden 2012 tuloksessa.

Lisäksi esitämme, että kunnanhallitus ryhtyy kehittämään Siuntion kunnalle uutta talouden tasapainotusohjelmaa, jonka laadinnassa se käyttää hyväkseen tohtori Eero Laesterän ammattitaitoa ja hänen aiempaa kokemustaan Siuntion talouden tasapainottamista.

Siuntiossa 8.4.2013

 

Mikael Westermarck

Vesa-Matti Louekoski

Heikki Valtavaara

Mika Mäenpää

Valtuutetun aloite 8.4.2013/Doctagon

VALTUUTETUN ALOITE


Valtuustossa käydyissä keskusteluissa on Siuntion kunnan ja Doctagon Oy:n 31.12.2012 allekirjoittamasta sopimuksesta tullut esiin yksityiskohtia, jotka edellyttävät Siuntion kunnan hallintoelimiltä erityistä huomiota.

Esitämme, että Siuntion kunnanhallitus selvittää kunnanvaltuustolle mahdollisimman nopeasti Siuntion kunnan ja Doctagon Oy:n sopimuksen yksityiskohtaisen sisällön ja etenkin sopimuksen kustannusrakenteen. Tässä selvityksessä on tarpeen tuoda esiin ko. sopimukseen liittyvät kaikki taloudelliset tekijät, jotta kunnanvaltuusto voi omalta osaltaan arvioida, liittyykö sopimukseen kustannuksia, jotka perusteettomasti lisäävät kunnan kuluja.

Kunnanhallitukselta valtuustolle toimitettavaan selvitykseen liittyvät kysymykset ovat aloitteen liitteenä 1.

Tämän aloitteen keskeinen huomio (liite 1.) kiinnittyy Siuntion kunnan ja Doctagon Oy:n välisen sopimuksen kohtaan, joka antaa Doctagon Oy:lle vuosittaisen 905.000 euron laskutuksen lisäksi oikeuden 180.000 laskutuslisään/vuosi. Tälle lisälaskutukselle ei sopimuksessa ole esitetty asiaankuuluvasti eriteltyjä perusteluja.

Esitän, että kunnanhallitus laatii ja esittää kunnanvaltuustolle myös laskelmat, joista selviää kuinka nopeasti ja millaisin kustannuksin Siuntio voi irtisanoa Doctagon Oy:n kanssa 31.12.2012 tehdyn sopimuksen Siuntion terveyspalvelujen hoitamisesta ja hankkia uuden sopimuksen pohjalta terveydenhuollon toimijan Siuntion terveyskeskukseen.

Tässä aloitteessa ja sen liitteessä 1 esitetyt, viime vuonna tehdyt terveyskeskuksen toimintaan liittyvät taloudelliset päätökset ovat siinä määrin merkittäviä, että kunnanhallituksen valtuustolle toimittama selvitys on tarpeen toimittaa myös viimevuoden tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Siuntiossa 8.4.2013

 

Heikki Valtavaara

Vesa-Matti Louekoski

Valtuustoaloite Lohjan kaupungin ja Siuntion kunnan virallisen yhteistyötapaamisen järjestämiseksi

Me allekirjoittaneet valtuutetut teemme valtuustoaloitteen virallisen kutsun lähettämisestä Lohjan kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajistoille sekä kaupunginjohtajalle Lohjan kaupungin ja Siuntion kunnan yhteistyötapaamisen järjestämiseksi. Kyseisessä yhteistapaamisessa keskustellaan ja kartoitetaan valtioneuvoston SoTe-aluemallin pohjalta Siuntion ja Lohjan SoTe-yhteistyötä sekä mainittuun yhteistyöhön nähden mielekkäitä kuntarakenteiden mahdollisia muutoksia osana tätä selvitystyötä.

Aloitteen nopea käsittely ja valmistelu edellyttävät, että Siuntion kunnanjohtaja ryhtyy välittömästi selvittämään Siuntion ja Lohjan edustajien tapaamisen ajankohtaa.

Siuntiossa 8.4.2013

Arto Penttinen

Heikki Kaisla

Heikki Valtavaara

Mikael Westermarck

Vesa-Matti Louekoski

Mika Mäenpää

Otsikko

Valtuustoaloite ympäristöystävällisten toimintatapojen kehittämiseksi

Valtuustoaloite Lohjan kaupungin edustajien kutsumiseksi kuntaliitosneuvotteluun

 

Kuntarakennelain mukaisesti Siuntion kunnan on ilmoitettava 30.11.2013 mennessä valtiovarainministeriölle, minkä kunnan tai kuntien kanssa se selvittää kuntien yhdistymistä.

Siuntion kunnanvaltuusto on 6.5.2013 päättäessään valtiovarainministeriölle annettavasta lausunnosta Metropolialueen esiselvityksen loppuraporttiin ilmaissut metropolilausunnossaan selvän yksikäsitteisesti, että Lohjaa pidetään ensisijaisena kuntaliitossuuntana Länsi-Uudenmaan metropolialueen ulkopuolista aluetta koskevien kuntarakenneratkaisujen yhteydessä. Siuntio on myös samassa yhteydessä ilmaissut, että se ei halua kuulua metropolialueeseen.

Myös Lohjan kaupunki on omassa metropolilausunnossaan 21.5.2013 ilmaissut olevansa valmis kuntaliitosten selvitysalueeksi naapurikuntiensa kanssa, joissa tällaisten erityisesti mainittavien naapurikuntien joukossa on Siuntio.

Mainittakoon selkeyden vuoksi, että Kirkkonummen kunta on lukuisia kertoja aikaisemmin ilmaissut selkeillä demokraattisilla päätöksillä haluttomuutensa Siuntion (ja Inkoon) kanssa käytäviin kuntaliitosneuvotteluihin. Myös Kirkkonummen 27.5.2013 kunnanvaltuuston käsittelyssä selvin äänin 28 - 23 voittaneesta metropolilausunnosta ilmenee, että Kirkkonummi, Siuntio ja Inkoo eivät muodosta sen näkökulmasta mielekästä kuntajakoselvitysaluetta osana metropolialuetta.

Sittemmin elokuun 2013 loppupuolella Kirkkonummi, Vihti, Espoo ja Kauniainen ovat tehneet päätöksen ryhtyä valmistelemaan kuntarakennelain mukaisen yhdistymisselvityksen käynnistämistä.

Tämän lisäksi Jyrki Kataisen hallituksen 29.8.2013 julkaisema Rakennepoliittinen ohjelma talouden kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi ilmaisee, että 14 kunnan muodostamalle metropolialueelle perustetaan metropolihallinto. Metropolialueen kokonaisuuden varmistamiseksi valtiovarainministeriö asettaa alueelle erityisen kuntajakoselvittäjän. Vastaavat kuntajakoselvitykset toteutetaan kuntarakennelain edellyttämässä aikataulussa.

Näin ollen, me allekirjoittaneet kunnanvaltuutetut ehdotamme, että Lohjan kaupungin edustajat kutsutaan pikaisessa aikataulussa (kuntarakennelain takaraja 30.11.2013 huomioiden) kuntaliitosneuvotteluun. Neuvottelussa tulee selvittää mahdollisuudet aloittaa kuntaliitosselvityksen tekeminen Siuntion kunnan ja Lohjan kaupungin keskinäisestä kuntaliitoksesta.

Siuntiossa 2.9.2013

Vesa-Matti Louekoski (PS)

Mika Mäenpää (PS)

Heikki Valtavaara (KOK)

Heikki Kaisla (KOK)

Karl-Gustaf Holm (SIT)