Suomen Senioriliike ry

www.senioriliike.fi:

"Suomen Senioriliike ry on vuonna 2008 perustettu puolueisiin sitoutumaton, valtakunnallinen, suomen- ja ruotsinkielinen kansalaisjärjestö. Järjestö on ikääntyvien ja iäkkäiden etuja ajava yhdistys, jonka tarkoituksena on ikääntyvien ja iäkkäiden ja vanhojen Suomen kansalaisten arvokkaan ja turvallisen vanhenemisen ja vanhuuden edistäminen laaja-alaisesti."

Käy tutustumassa!