Sannfinländarna i Sjundeå rf

Sannfinländarnas verksamhet baseras på ärlighet, rättvisa, mänsklighet, jämställdhet, arbete och entreprenörskap och respekt för andlig tillväxt.

Vårt långsiktiga mål är att hållbar utveckling och allas välbefinnande: Vårt land bör överlämnas till kommande generationer med dess sociala, ekonomiska, kulturella och ekologiska och moraliska nivå i bättre form än vad det är idag.


 

Tillbaka till framsidan