Kuntauudistus

Metropolialueen hallintouudistus

Valtiovarainministeriö lähetti 11.3.2013 lausuntopyynnön metropolialueen esiselvityksen loppuraporttiin myös varsinaisen metropolialueen (14 kuntaa) ulkopuolella olevalle Siuntion kunnalle.

Määräaikana kuntien antamille lausunnoille oli 22.5.2013 klo 16:15.

Lausuntopyyntö metropolialueen esiselvityksestä (klikkaa).


Kuntarakennelaki

Valtiovarainministeriö lähetti 22.11.2012 kuntarakennelakiluonnoksen lausuntokierrokselle Suomen kunnille.

Määräaikana kuntien antamille lausunnoille oli 7.3.2013.

Lausuntopyyntö liitteineen (klikkaa)

- Lausuntopyyntö kuntarakennelakiluonnoksesta;

- Lakiluonnos perusteluineen (liite 1) 

HUOM: Sisältää myös Kielilain 5, 27, 29 ja 33 §:ien muutosluonnokset;

- Kuntauudistuksen eteneminen (liite 2);

- Kuntauudistuksen muiden hankkeiden eteneminen (liite 3);

- Sosiaali- ja terveyspoliittisen ministerityöryhmän esitys sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskeviksi linjauksiksi (liite 4)


Kunnat ovat loppukeväästä 2012 antaneet lausuntonsa valtiovarainministeriön alaisen Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän 8.2.2012 julkaisemaan selvitykseen "Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne" (klikkaa):

- Uusimaa (HUOM: Ensisijaisena vaihtoehtona työryhmä esitti sivuilla 30-34 niin sanottua Porkkala-vaihtoehtoa ja vasta toissijaisena vaihtoehtona jo valtioneuvostolle vahvistettavaksi saatettua Lohja-liitosta).